வெள்ளி, 17 ஆகஸ்ட், 2012

கணக்கு

0 comments
தோழி உன்னைத்
தோளில் சாய்த்தால்
தோழமையில் நாம்
தோற்றக் கணக்கா..?

நெஞ்சினிக்க உந்தன்
நெற்றியை முகர்ந்தால்
நெடுநாள் நட்பில்
நெறிதவறியக் கணக்கா...?

செவ்வாய், 14 ஆகஸ்ட், 2012

தலைப்பெதற்கு

0 comments
கம்பியொன்றில் நிற்கிறேன்..
யானைக்கால் கொண்டு
கால் அகல கம்பி சிறுக்க
எப்புறம் விழுவேனோ
நட்புக்கும் காதலுக்கும்
முச்சந்தியில்
கம்பியொன்றில் நிற்கிறேன்..
யானைக்கால் கொண்டு
 
Copyright © மனிதம்
Theme by BloggerThemes & WPThemesFree Sponsored by iBlogtoBlog
This template is brought to you by : allblogtools.com | Blogger Templates