வெள்ளி, 17 ஆகஸ்ட், 2012

கணக்கு

தோழி உன்னைத்
தோளில் சாய்த்தால்
தோழமையில் நாம்
தோற்றக் கணக்கா..?

நெஞ்சினிக்க உந்தன்
நெற்றியை முகர்ந்தால்
நெடுநாள் நட்பில்
நெறிதவறியக் கணக்கா...?

0 comments:

கருத்துரையிடுக

 
Copyright © மனிதம்
Theme by BloggerThemes & WPThemesFree Sponsored by iBlogtoBlog
This template is brought to you by : allblogtools.com | Blogger Templates