சனி, 19 ஜூன், 2010

மயக்கம்

யாம் என்ன எழுத விழைகிறோம் என்பது எமக்கே மயக்கமாக இருந்தது முதலில். இன்னமும் குழம்பியே இருக்கிறேன். தெளிவடைந்ததும் துவங்குவேன். அதுவரை தூங்குகிறேனே..

0 comments:

கருத்துரையிடுக

 
Copyright © மனிதம்
Theme by BloggerThemes & WPThemesFree Sponsored by iBlogtoBlog
This template is brought to you by : allblogtools.com | Blogger Templates